Make your own free website on Tripod.com


VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 26 FEBRUARI 2006

1. Aanwezigen :


Antoine Verboven, Jos Theys, Rik Vanderlinden, Luc Peeters, Frederik Puttenaers, Erik Ceustermans, Frans Wautenaers, Charel Holemans, Clement Plu, Eddy Oeyen, Willy Puttenaers, War Peeters, Karel Vanuffelen, Soi Branders, Ludo Van der Borght, Paul Hendrickx, Karel Sels, Karin Van Den Brande, Marc Janssens, Jos Lodts, Conny Biesemans, Jos Diricks, Roland Gijsbrechts, Quincy Oeyen, Karel Janssens, Johan Nijs, Thomas Janssens en Nicole De Hondt.

 

2. Ledenlijst :


Haakten af
: Tim Willekens, Rudy Plu, Davy Bourbon, Patrick Hermans en Marc Jennes

Nieuwe leden : Wout en Ward Diricks ( 2 zonen van Jos Diricks )

 

3. Financiën


Bespreking toestand spaarrekening, lopende rekening en de pot bij Robert.

 

4. Clubkampioen :


Eddy Oeyen
is de gelauwerde clubkampioen van 2006.
We gaan in de toekomst telkens op de algemene vergadering een foto maken van de kampioen en deze ingekaderd ophangen in het clublokaal. Eddy had een puntentotaal van 100%. Een dikke proficiat voor dit echte clublid !!!

 

5. Waarborg kledij :


Er is besloten om in de toekomst procentuele terugbetaling van de kledijwaarborg te doen afgerond naar het eerstvolgende lagere tiental. Dus 75% wordt afgerond naar 70% en 89% naar 80%, ...
Deze uitbetaling zal alleen nog jaarlijks gebeuren tijdens de algemene vergadering. Eddy Oeyen heeft zijn retour van de kledij terug in de kas gestopt.

 

6. Antwoordenlijst :


Er kwamen 25 antwoorden binnen op de vragenlijst. We kunnen dus slechts rekening houden met de antwoorden en voorstellen van deze personen. Er werd al besloten de 10-uren te behouden, zij het dan wel in een andere versie. Eénmalig zullen de 10-uren 2006 gehouden worden op 22 en 23 juli. We stappen ook af van de tent op de markt te Veerle en hebben nu als locatie "Het Buurthuis" in Veerle-Heide gekozen.

 

7. Bespreking :


Er werd achteraf op een erg positieve manier besproken en overlegd hoe we deze 10-uren gaan aankleden. We zouden op zondagochtend een ontbijtbuffet geven dat zal verzorgd worden door ons aller Eddy Oeyen en vrouwtje Arlette.
Er werd ook besproken dat, bij gebrek aan nieuwe bestuursleden, de taken zullen verdeeld worden onder verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen moeten nog opgesteld worden. Elke werkgroep zal zelf moeten instaan voor de aan hen toegekende of zelf gekozen activiteit.
Ieder van jullie zal ten gepaste tijden aangesproken worden door andere clubleden om hun groep te versterken. Op die manier kunnen we iedereen de vrijheid laten, binnen bepaalde grenzen, om initiatieven te nemen.
Op vraag van sommige leden, welke voor bepaalde activiteiten de handen uit de mouwen willen steken, zal elke werkgroep apart of samen uitgenodigd worden op een van onze maandelijkse vergaderingen. Zo kunnen er gemakkelijker zaken afgeproken worden.

 

We danken alle aanwezigen voor hun aanwezigheid maar vooral voor hun positieve inbreng om deze club samen te houden op een prettige manier.

Het is mogelijk dat bepaalde activiteiten geschrapt of verschoven zullen worden. We verwittigen tijdig.

Groetjes

Het bestuur.